Råd för dig som behöver en översättning

Här har vi samlat några tips och råd för dig som beställer en översättningstjänst för att påskynda och underlätta översättningsprocessen. Bekanta dig med anvisningarna nedan!

Ta kontakt

Komihåglista när du beställer en översättning

Översättningen blir klar snabbare, när du beaktar följande:

  • Inte ens en professionell gör en bra översättning på ett ögonblick – reservera därför tillräckligt med tid för översättningsarbetet.

  • Ju färdigare material du levererar, desto färre förtydligande frågor behöver översättaren ställa. Då undviker du också extra kostnader och tidsåtgång för ändringar och korrigeringar i efterhand.

  • Ange hur texten ska användas och vilken målgrupp den riktas till.

  • Vi tar gärna emot tidigare översättningar och ordlistor eller annat material som anknyter till ämnet som stöd för översättningsarbetet. Det hjälper oss att göra ett bättre jobb och säkerställer en enhetlig terminologi.

  • Uppge också gärna en kontaktperson som översättaren kan vända sig till vid frågor om textens innehåll och terminologi.


Det viktigaste för oss är att alltid erbjuda smidig service enligt kundens önskemål och vi uppskattar därför också respons på hur vi lyckats.