Snabba översättningstjänster och språkgranskning – professionellt!

TPM Översättningar Ab erbjuder sina kunder pålitliga översättningstjänster, språkgranskning och korrekturläsning. Vi fokuserar huvudsakligen på översättning av facktexter från finska till svenska och översättningarna görs av en översättare som har svenska som modersmål. Vi erbjuder även auktoriserade översättningar till svenska. Välj ett pålitligt och kunnigt proffs när du behöver en översättningstjänst.

Råd för dig som behöver en översättning

Mångsidiga tjänster för krävande behov

Vi erbjuder mångsidiga språktjänster för krävande behov. Vårt kärnområde är översättning från finska till svenska och därtill erbjuder vi språkgranskning och korrekturläsning av svenska texter.


Vi är specialiserade på att översätta facktexter, men vid behov hjälper vi till med alla typer av översättningar. Våra kunder omfattar banker, fondbolag, pensionskassor, liv-, arbetspensions- och skadeförsäkringsbolag samt affärsföretag och organisationer över hela Finland. Vi betjänar också den offentliga sektorn och privatpersoner.

Våra tjänster:

  • Facköversättningar

  • Språkgranskning av svenska texter

  • Korrekturläsning

  • Auktoriserade översättningar från finska till svenska

Översättningstjänster

Vi har gedigen erfarenhet av översättning av många olika typer av facktexter från finska till svenska främst inom bank, finans, försäkring och investering. Här är några exempel på vilka typer av facktexter som vi översatt: pressmeddelanden, årsberättelser, webbtexter, handledningar och broschyrer, presentationer, kundbrev, avtalsdokument.


Auktoriserade översättningar av dokument kan vara nödvändiga, till exempel när man sköter ärenden med en myndighet och ibland även med privata aktörer. Exempel på översättningar som kan kräva auktorisering är affärsdokument, domstolsbeslut, bouppteckningar, testamenten, betyg och intyg.

Ta kontakt

Språkgranskning och korrekturläsning

Vi erbjuder också språkgranskning av svenskspråkiga texter och korrekturläsningstjänster. Språkgranskning är ett bra sätt att försäkra sig om att en text fungerar rent språkligt. Vi läser, granskar och korrigerar vid behov dina texter så att texten får stil och ton och flyter bättre.


För språkgranskning debiterar vi enligt den tid det tar att språkgranska din text. När du beställer en översättning som ska publiceras, ingår den sista korrekturläsningen i priset.

Ta kontakt